Taxonomisk information

Art: Alosa fallax - staksill

Dyntaxa TaxonId 102135
GUID urn:lsid:dyntaxa.se:Taxon:102135
Giltighet Taxonomiskt giltig
Konceptdefinition
Kategori (rang) Art
Vetenskapligt namn Alosa fallax (Lacepède, 1803)
Synonymer Clupea fallax Lacepède, 1803
Svenska namn staksill
Klassificering Rot Biota, Rike Animalia, Stam Chordata, Understam Craniata, Infrastam Vertebrata, Klass Actinopterygii, Underklass Neopterygii, Avdelning Teleostei, Underavdelning Otocephala, Överordning Clupeomorpha, Ordning Clupeiformes, Familj Clupeidae, Släkte Alosa
Svensk förekomst Regelbunden förekomst, ej reproducerande
Svensk invandringshistoria Spontan
Skapades 2004-03-17 (Oskar Kindvall)
Senast uppdaterad 2004-03-17 (Oskar Kindvall)

Rekommenderade namn

Vetenskapligt: Alosa fallax (Lacepède, 1803)

Svenskt: staksill

Andra språk

Information saknas

Synonymer

  • Vetenskapligt: Clupea fallax Lacepède, 1803 *

Andra namn

Information saknas

Taxonomisk hierarki

Övriga tillhörigheter

  • Organismgrupp: Pisces (fiskar)

Tidigare tillhörigheter

Information saknas

Närmast underliggande taxa

Information saknas

Antal underliggande taxa

Information saknas

Referenser

Namn Årtal Titel Användning
Gärdenfors, U. (ed.) 2000 Rödlistade arter i Sverige 2000. Artdatabanken, SLU, Uppsala. Används i
Kullander, S.O. 1999 Svenska fiskar: Förteckning över svenska fiskar. World Wide Web elektronisk publikation; Naturhistoriska riksmuseet. Används i
Kullander, S.O., Nyman, L., Jilg, K. & Delling, B. 2012 Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Strålfeniga fiskar. Actinopterygii. ArtDatabanken, SLU, Uppsala, pp. 515. Källa

Identifierare

Dyntaxa TaxonId: 102135

GUID: urn:lsid:dyntaxa.se:Taxon:102135

  • GUID: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:126415 (Giltigt)

Svensk förekomst

Svensk förekomst: Regelbunden förekomst, ej reproducerande
Svensk invandringshistoria: Spontan
Rödlistekategori: Ej tillämplig (NA)

Mer info om taxon

Utbredning inom Sverige

Inga uppgifter tillgängliga

Datakvalitet i Dyntaxa

Chart