Taxonomisk information

Art: Abra prismatica - långsprödmussla

Dyntaxa TaxonId 102744
GUID urn:lsid:dyntaxa.se:Taxon:102744
Taxonstatus Accepterat
Konceptdefinition
Kategori (rang) Art
Vetenskapligt namn Abra prismatica (Montagu, 1808)
Svenska namn långsprödmussla
Synonymer Ligula prismatica Montagu, 1808
Delvisa synonymer (pro parte) -
Felanvändningar (auct.) -
Klassificering Rot Biota, Rike Animalia, Stam Mollusca, Klass Bivalvia, Underklass Lamellibranchia, Ordning Heterodonta, Familj Semelidae, Släkte Abra
Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Svensk invandringshistoria Spontan
Skapades 2004-04-16 (Oskar Kindvall)
Senast uppdaterad 2015-03-03 (Maria Backlund)

Rekommenderade namn

Vetenskapligt: Abra prismatica (Montagu, 1808)

Svenskt: långsprödmussla

Andra språk

Information saknas

Synonymer

  • Vetenskapligt: Ligula prismatica Montagu, 1808*

Delvisa synonymer (pro parte)

Information saknas

Felanvändningar (auct.)

Information saknas

Taxonomisk hierarki

Övriga tillhörigheter

Tidigare tillhörigheter

Information saknas

Närmast underliggande taxa

Information saknas

Antal underliggande taxa

Information saknas

Referenser

Taxonomi

Namn Årtal Titel Användning
Anna Karlsson 2004 Mollusker Källa
Gärdenfors, U. (ed.) 2000 Rödlistade arter i Sverige 2000. Artdatabanken, SLU, Uppsala. Används i
Gärdenfors, U. (ed.) 2005 Rödlistade arter i Sverige 2005. Artdatabanken, SLU, Uppsala. Används i
Gärdenfors, U. (ed.) 2010 Rödlistade arter i Sverige 2010. Artdatabanken, SLU, Uppsala Används i
WoRMS 2015 Accessed through World Register of Marine Species at http://www.marinespecies.org/ Källa

Svensk förekomst

Namn Årtal Titel
Anna Karlsson 2004 Mollusker

Svensk invandringshistoria

Namn Årtal Titel
Anna Karlsson 2004 Mollusker

Identifierare

Dyntaxa TaxonId: 102744

GUID: urn:lsid:dyntaxa.se:Taxon:102744

Svensk förekomst

Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Svensk invandringshistoria: Spontan
Rödlistekategori: Nära hotad (NT)
Rödlistan

Mer info om taxon

Utbredning inom Sverige

Datakvalitet i Dyntaxa

Chart