Taxonomisk information

Art: Acrochaetium stilophorae - vårttrasselpyssling

Dyntaxa TaxonId 232526
GUID urn:lsid:dyntaxa.se:Taxon:232526
Giltighet Taxonomiskt giltig
Konceptdefinition
Kategori (rang) Art
Vetenskapligt namn Acrochaetium stilophorae (Levring) Kylin
Synonymer Chantransia stilophorae Levring
Svenska namn vårttrasselpyssling
Klassificering Rot Biota, Rike Plantae, Underrike Biliphyta, Infrarike Rhodophyta, Stam Rhodophyta, Understam Rhodophytina, Klass Florideophyceae, Ordning Acrochaetiales, Familj Acrochaetiaceae, Släkte Acrochaetium
Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Svensk invandringshistoria
Skapades 2005-06-07 (Oskar Kindvall)
Senast uppdaterad 2005-06-07 (Oskar Kindvall)

Rekommenderade namn

Vetenskapligt: Acrochaetium stilophorae (Levring) Kylin

Svenskt: vårttrasselpyssling

Andra språk

Information saknas

Synonymer

  • Vetenskapligt: Chantransia stilophorae Levring

Andra namn

Information saknas

Taxonomisk hierarki

Övriga tillhörigheter

  • Organismgrupp: Algae (alger)

Tidigare tillhörigheter

Information saknas

Närmast underliggande taxa

Information saknas

Antal underliggande taxa

Information saknas

Referenser

Namn Årtal Titel Användning
Lena Carlson 2005 Röd- och brunalger. Lista uppdaterad i maj 2005 mot Algaebase (http://www.algaebase.org/). Familjtillhörighet uppdaterad från Algaebase av Oskar Kindvall. Källa
Gärdenfors, U. (ed.) 2010 Rödlistade arter i Sverige 2010. Artdatabanken, SLU, Uppsala Används i

Identifierare

Dyntaxa TaxonId: 232526

GUID: urn:lsid:dyntaxa.se:Taxon:232526

  • GUID: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:144390 (Giltigt)

Svensk förekomst

Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Svensk invandringshistoria: -
Rödlistekategori: Kunskapsbrist (DD)
Rödlistan

Mer info om taxon

Utbredning inom Sverige

Datakvalitet i Dyntaxa

Chart