Taxonomisk information

Art: Tilopteris mertensii - fjäderklubba

Dyntaxa TaxonId 232647
GUID urn:lsid:dyntaxa.se:Taxon:232647
Giltighet Taxonomiskt giltig
Konceptdefinition
Kategori (rang) Art
Vetenskapligt namn Tilopteris mertensii (Turner) Kütz.
Synonymer Ectocarpus mertensii (Turner) C.Agardh ; Conferva mertensii Turner
Svenska namn fjäderklubba
Klassificering Rot Biota, Rike Chromista, Stam Heterokontophyta, Klass Phaeophyceae, Ordning Tilopteridales, Familj Tilopteridaceae, Släkte Tilopteris
Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Svensk invandringshistoria
Skapades 2005-06-07 (Oskar Kindvall)
Senast uppdaterad 2005-06-07 (Oskar Kindvall)

Rekommenderade namn

Vetenskapligt: Tilopteris mertensii (Turner) Kütz.

Svenskt: fjäderklubba

Andra språk

Information saknas

Synonymer

  • Vetenskapligt: Ectocarpus mertensii (Turner) C.Agardh
  • Vetenskapligt: Conferva mertensii Turner*

Andra namn

  • Vetenskapligt: Tilopteris mertensi (Turner) Kütz. (Felstavad)
  • Vetenskapligt: Ectocarpus mertensi (Turner) C. Agardh (Felstavad)

Taxonomisk hierarki

Övriga tillhörigheter

  • Organismgrupp: Algae (alger)

Tidigare tillhörigheter

Information saknas

Närmast underliggande taxa

Information saknas

Antal underliggande taxa

Information saknas

Referenser

Namn Årtal Titel Användning
Lena Carlson 2005 Röd- och brunalger. Lista uppdaterad i maj 2005 mot Algaebase (http://www.algaebase.org/). Familjtillhörighet uppdaterad från Algaebase av Oskar Kindvall. Källa

Identifierare

Dyntaxa TaxonId: 232647

GUID: urn:lsid:dyntaxa.se:Taxon:232647

  • GUID: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:145919 (Giltigt)

Svensk förekomst

Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Svensk invandringshistoria: -
Rödlistekategori: Livskraftig (LC)

Mer info om taxon

Utbredning inom Sverige

Inga uppgifter tillgängliga

Datakvalitet i Dyntaxa

Chart