Taxonomisk information

Art: Elachista stellaris - stjärnludd

Dyntaxa TaxonId 232665
GUID urn:lsid:dyntaxa.se:Taxon:232665
Giltighet Taxonomiskt giltig
Konceptdefinition
Kategori (rang) Art
Vetenskapligt namn Elachista stellaris Aresch.
Synonymer Phycophila stellaris (Aresch.) Kütz. ; Symphoricoccus stellaris (Aresch.) Kuck. ; Areschougia stellaris (Aresch.) Menegh.
Svenska namn stjärnludd
Klassificering Rot Biota, Rike Chromista, Stam Heterokontophyta, Klass Phaeophyceae, Ordning Ectocarpales, Familj Chordariaceae, Släkte Elachista
Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Svensk invandringshistoria
Skapades 2005-06-07 (Oskar Kindvall)
Senast uppdaterad 2005-06-07 (Oskar Kindvall)

Rekommenderade namn

Vetenskapligt: Elachista stellaris Aresch.

Svenskt: stjärnludd

Andra språk

Information saknas

Synonymer

  • Vetenskapligt: Phycophila stellaris (Aresch.) Kütz.
  • Vetenskapligt: Symphoricoccus stellaris (Aresch.) Kuck.
  • Vetenskapligt: Areschougia stellaris (Aresch.) Menegh.

Andra namn

  • Vetenskapligt: Elachistea stellaris (Felstavad)

Taxonomisk hierarki

Övriga tillhörigheter

  • Organismgrupp: Algae (alger)

Tidigare tillhörigheter

Information saknas

Närmast underliggande taxa

Information saknas

Antal underliggande taxa

Information saknas

Referenser

Namn Årtal Titel Användning
Lena Carlson 2005 Röd- och brunalger. Lista uppdaterad i maj 2005 mot Algaebase (http://www.algaebase.org/). Familjtillhörighet uppdaterad från Algaebase av Oskar Kindvall. Källa

Identifierare

Dyntaxa TaxonId: 232665

GUID: urn:lsid:dyntaxa.se:Taxon:232665

  • GUID: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:144943 (Giltigt)

Svensk förekomst

Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Svensk invandringshistoria: -
Rödlistekategori: Livskraftig (LC)

Mer info om taxon

Utbredning inom Sverige

Inga uppgifter tillgängliga

Datakvalitet i Dyntaxa

Chart