Taxonomisk information

Art: Saccharina latissima - skräppe-tare

Dyntaxa TaxonId 232754
GUID urn:lsid:dyntaxa.se:Taxon:232754
Taxonstatus Accepterat
Konceptdefinition
Kategori (rang) Art
Vetenskapligt namn Saccharina latissima (L.) C.E.Lane, C.Mayes, Druehl & G.W.Saunders
Svenska namn skräppe-tare (skräppetare, bladtång, skräppetång)
Synonymer Ulva latissima L. ; Laminaria saccharina (L.) J.V.Lamour. ; Fucus saccharinus L.
Delvisa synonymer (pro parte) -
Felanvändningar (auct.) -
Klassificering Rot Biota, Rike Chromista, Stam Heterokontophyta, Klass Phaeophyceae, Ordning Laminariales, Familj Laminariaceae, Släkte Saccharina
Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Svensk invandringshistoria
Skapades 2005-06-07 (Oskar Kindvall)
Senast uppdaterad 2005-06-07 (Oskar Kindvall)

Rekommenderade namn

Vetenskapligt: Saccharina latissima (L.) C.E.Lane, C.Mayes, Druehl & G.W.Saunders

Svenskt: skräppe-tare

Andra språk

Information saknas

Synonymer

  • Vetenskapligt: Ulva latissima L.*
  • Vetenskapligt: Laminaria saccharina (L.) J.V.Lamour.
  • Vetenskapligt: Fucus saccharinus L.
  • Svenskt: skräppetare
  • Svenskt: bladtång
  • Svenskt: skräppetång

Delvisa synonymer (pro parte)

Information saknas

Felanvändningar (auct.)

Information saknas

Taxonomisk hierarki

Övriga tillhörigheter

  • Organismgrupp: Algae (alger)

Tidigare tillhörigheter

  • Släkte: Laminaria (tare) fram till 2007-01-10

Närmast underliggande taxa

Information saknas

Antal underliggande taxa

Information saknas

Referenser

Taxonomi

Namn Årtal Titel Användning
Lena Carlson 2005 Röd- och brunalger. Lista uppdaterad i maj 2005 mot Algaebase (http://www.algaebase.org/). Familjtillhörighet uppdaterad från Algaebase av Oskar Kindvall. Källa

Svensk förekomst

Namn Årtal Titel
RUDOLF (MySQL) 2005

Identifierare

Dyntaxa TaxonId: 232754

GUID: urn:lsid:dyntaxa.se:Taxon:232754

  • ITIS-nummer: 11222

Svensk förekomst

Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Svensk invandringshistoria: -
Rödlistekategori: Livskraftig (LC)

Mer info om taxon

Utbredning inom Sverige

Inga uppgifter tillgängliga

Datakvalitet i Dyntaxa

Chart