Taxonomisk information

Art: Fucus spiralis - spiraltång

Dyntaxa TaxonId 232758
GUID urn:lsid:dyntaxa.se:Taxon:232758
Giltighet Taxonomiskt giltig
Konceptdefinition
Kategori (rang) Art
Vetenskapligt namn Fucus spiralis L.
Synonymer Fucus areschougii Kjellm.
Svenska namn spiraltång
Klassificering Rot Biota, Rike Chromista, Stam Heterokontophyta, Klass Phaeophyceae, Ordning Fucales, Familj Fucaceae, Släkte Fucus
Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Svensk invandringshistoria
Skapades 2005-06-07 (Oskar Kindvall)
Senast uppdaterad 2005-06-07 (Oskar Kindvall)

Rekommenderade namn

Vetenskapligt: Fucus spiralis L.

Svenskt: spiraltång

Andra språk

Information saknas

Synonymer

  • Vetenskapligt: Fucus areschougii Kjellm.

Andra namn

Information saknas

Taxonomisk hierarki

Övriga tillhörigheter

  • Organismgrupp: Algae (alger)

Tidigare tillhörigheter

Information saknas

Närmast underliggande taxa

Information saknas

Antal underliggande taxa

Information saknas

Referenser

Namn Årtal Titel Användning
Lena Carlson 2005 Röd- och brunalger. Lista uppdaterad i maj 2005 mot Algaebase (http://www.algaebase.org/). Familjtillhörighet uppdaterad från Algaebase av Oskar Kindvall. Källa

Identifierare

Dyntaxa TaxonId: 232758

GUID: urn:lsid:dyntaxa.se:Taxon:232758

  • GUID: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:145547 (Giltigt)

Svensk förekomst

Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Svensk invandringshistoria: -
Rödlistekategori: Livskraftig (LC)

Mer info om taxon

Utbredning inom Sverige

Inga uppgifter tillgängliga

Datakvalitet i Dyntaxa

Chart