Taxonomisk information

Art: Sargassum muticum - japansk sargassotång

Dyntaxa TaxonId 232761
GUID urn:lsid:dyntaxa.se:Taxon:232761
Giltighet Taxonomiskt giltig
Konceptdefinition
Kategori (rang) Art
Vetenskapligt namn Sargassum muticum (Yendo) Fensholt
Synonymer Sargassum kjellmanianum f. muticum Yendo
Svenska namn japansk sargassotång (sargassosnärje, sargassum, sargassosnärja)
Klassificering Rot Biota, Rike Chromista, Stam Heterokontophyta, Klass Phaeophyceae, Ordning Fucales, Familj Sargassaceae, Släkte Sargassum
Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Svensk invandringshistoria
Skapades 2005-06-07 (Oskar Kindvall)
Senast uppdaterad 2005-06-07 (Oskar Kindvall)

Rekommenderade namn

Vetenskapligt: Sargassum muticum (Yendo) Fensholt

Svenskt: japansk sargassotång

Andra språk

Information saknas

Synonymer

  • Vetenskapligt: Sargassum kjellmanianum f. muticum Yendo*

Andra namn

  • Svenskt: sargassosnärje (Giltigt)
  • Svenskt: sargassum (Giltigt)
  • Svenskt: sargassosnärja (Giltigt)

Taxonomisk hierarki

Övriga tillhörigheter

  • Organismgrupp: Algae (alger)

Tidigare tillhörigheter

Information saknas

Närmast underliggande taxa

Information saknas

Antal underliggande taxa

Information saknas

Referenser

Namn Årtal Titel Användning
Lena Carlson 2005 Röd- och brunalger. Lista uppdaterad i maj 2005 mot Algaebase (http://www.algaebase.org/). Familjtillhörighet uppdaterad från Algaebase av Oskar Kindvall. Källa

Identifierare

Dyntaxa TaxonId: 232761

GUID: urn:lsid:dyntaxa.se:Taxon:232761

  • ITIS-nummer: 11390 (Giltigt)
  • GUID: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:494791 (Giltigt)

Svensk förekomst

Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Svensk invandringshistoria: -
Rödlistekategori: Ej tillämplig (NA)

Mer info om taxon

Utbredning inom Sverige

Inga uppgifter tillgängliga

Datakvalitet i Dyntaxa

Chart