Taxonomisk information

Art: Sargassum muticum - japansk sargassotång

Dyntaxa taxon-id 232761
GUID urn:lsid:dyntaxa.se:Taxon:232761
Taxonstatus Accepterat
Konceptdefinition
Kategori (rang) Art
Vetenskapligt namn Sargassum muticum (Yendo) Fensholt
Trivialnamn japansk sargassotång (sargassosnärje, sargassum, sargassosnärja)
Synonymer Sargassum kjellmanianum f. muticum Yendo
Delvisa synonymer (pro parte) -
Felanvändningar (auct.) -
Klassificering Rot Biota, Rike Chromista, Stam Heterokontophyta, Klass Phaeophyceae, Ordning Fucales, Familj Sargassaceae, Släkte Sargassum
Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Svensk invandringshistoria Passivt inkommen efter år 1800
Skapades 2005-06-07 (Oskar Kindvall)
Senast uppdaterad 2005-06-07 (Oskar Kindvall)

Rekommenderade namn

Vetenskapligt: Sargassum muticum (Yendo) Fensholt

Svenskt: japansk sargassotång

Andra språk

Information saknas

Synonymer

  • Vetenskapligt: Sargassum kjellmanianum f. muticum Yendo*
  • Svenskt: sargassosnärje
  • Svenskt: sargassum
  • Svenskt: sargassosnärja

Delvisa synonymer (pro parte)

Information saknas

Felanvändningar (auct.)

Information saknas

Taxonomisk hierarki (klassificering)

Övriga tillhörigheter

  • Organismgrupp: Algae (alger)

Tidigare tillhörigheter

Information saknas

Närmast underliggande taxa

Information saknas

Antal underliggande taxa

Information saknas

Referenser

Taxonomi

Namn Årtal Titel Användning
Lena Carlson 2005 Röd- och brunalger. Lista uppdaterad i maj 2005 mot Algaebase (http://www.algaebase.org/). Familjtillhörighet uppdaterad från Algaebase av Oskar Kindvall. Källa

Svensk förekomst

Namn Årtal Titel
RUDOLF (MySQL) 2005

Svensk invandringshistoria

Namn Årtal Titel
Aronsson, M 2013 Nya taxa i Artportalen - taxa bestämda av experter men ännu ej publicerade eller införda i någon herbariedatabas

Identifierare

Dyntaxa taxon-id: 232761

GUID: urn:lsid:dyntaxa.se:Taxon:232761

  • ITIS-nummer: 11390

Svensk förekomst

Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Svensk invandringshistoria: Passivt inkommen efter år 1800
Rödlistekategori: Ej tillämplig (NA)

Länkar till mer information

Utbredning inom Sverige

Inga uppgifter tillgängliga

Datakvalitet i Dyntaxa

Chart