Taxonomisk information

Art: Rosenvingiella constricta - bred snörptråd

Dyntaxa TaxonId 232814
GUID urn:lsid:dyntaxa.se:Taxon:232814
Giltighet Taxonomiskt giltig
Konceptdefinition
Kategori (rang) Art
Vetenskapligt namn Rosenvingiella constricta (Setch. & N.L.Gardner) P.C.Silva
Synonymer Gayella constricta Setch. & N.L.Gardner
Svenska namn bred snörptråd
Klassificering Rot Biota, Rike Plantae, Underrike Viridiplantae, Infrarike Chlorophyta, Stam Chlorophyta, Klass Trebouxiophyceae, Ordning Prasiolales, Familj Prasiolaceae, Släkte Rosenvingiella
Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Svensk invandringshistoria
Skapades 2005-06-21 (Oskar Kindvall)
Senast uppdaterad 2005-06-21 (Oskar Kindvall)

Rekommenderade namn

Vetenskapligt: Rosenvingiella constricta (Setch. & N.L.Gardner) P.C.Silva

Svenskt: bred snörptråd

Andra språk

Information saknas

Synonymer

  • Vetenskapligt: Gayella constricta Setch. & N.L.Gardner

Andra namn

Information saknas

Taxonomisk hierarki

Övriga tillhörigheter

  • Organismgrupp: Algae (alger)

Tidigare tillhörigheter

Information saknas

Närmast underliggande taxa

Information saknas

Antal underliggande taxa

Information saknas

Referenser

Namn Årtal Titel Användning
Lena Carlson 2005 Marina grönalger. Lista uppdaterad i maj 2005 mot Algaebase (http://www.algaebase.org/). Familjtillhörighet uppdaterad från Algaebase av Oskar Kindvall. Källa
Gärdenfors, U. (ed.) 2010 Rödlistade arter i Sverige 2010. Artdatabanken, SLU, Uppsala Används i

Identifierare

Dyntaxa TaxonId: 232814

GUID: urn:lsid:dyntaxa.se:Taxon:232814

  • GUID: urn:lsid:marinespecies.org:taxname:145801 (Giltigt)

Svensk förekomst

Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Svensk invandringshistoria: -
Rödlistekategori: Kunskapsbrist (DD)
Rödlistan

Mer info om taxon

Utbredning inom Sverige

Datakvalitet i Dyntaxa

Chart