Taxonomisk information

Art: Pinnularia viridis

Dyntaxa TaxonId 237631
GUID urn:lsid:dyntaxa.se:Taxon:237631
Taxonstatus Accepterat
Konceptdefinition
Kategori (rang) Art
Vetenskapligt namn Pinnularia viridis (Nitzsch) Ehrenb.
Svenska namn -
Synonymer Bacillaria viridis Nitzsch ; Pinnularia viridis s. lat.
Delvisa synonymer (pro parte) -
Felanvändningar (auct.) -
Klassificering Rot Biota, Rike Chromista, Stam Bacillariophyta, Klass Bacillariophyceae, Ordning Naviculales, Familj Pinnulariaceae, Släkte Pinnularia
Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Svensk invandringshistoria Invandringshistoria osäker eller okänd
Skapades 2008-02-15 (Oskar Kindvall)
Senast uppdaterad 2012-11-13 (Stephen Manktelow)

Rekommenderade namn

Vetenskapligt: Pinnularia viridis (Nitzsch) Ehrenb.

Svenskt:

Andra språk

Information saknas

Synonymer

  • Vetenskapligt: Bacillaria viridis Nitzsch*
  • Vetenskapligt: Pinnularia viridis s. lat. [Ogiltigt (annat)]

Delvisa synonymer (pro parte)

Information saknas

Felanvändningar (auct.)

Information saknas

Taxonomisk hierarki

Övriga tillhörigheter

  • Organismgrupp: Algae (alger)

Tidigare tillhörigheter

Närmast underliggande taxa

Antal underliggande taxa

Taxonkategori Antal taxa i Dyntaxa Antal svenska taxa
Varietet 1 1
Form 1 1
Morfotyp 1 1

Referenser

Taxonomi

Namn Årtal Titel Användning
Bengt Karlson 2008 Bearbetad lista över encelliga organismer i marin miljö. Listan följer Algaebase (http://www.algaebase.org) och har bearbetats av Bengt Karlson (SMHI). Källa
Holmström, S. 2010 Helgeån 2009, Kommittén för samordnad kontroll av Helgeån. ALcontrol AB. http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/SiteCollectionDocuments/sv/miljo-och-klimat/tillstandet-i-miljon/regionala-program/sotvatten/samordnad-recipientkontroll/Helgean2009.pdf Källa
Guiry, M.D. & Guiry, G.M. 2012 AlgaeBase. World-wide electronic publication, National University of Ireland, Galway. http://www.algaebase.org; Källa

Svensk förekomst

Namn Årtal Titel
Holmström, S. 2010 Helgeån 2009, Kommittén för samordnad kontroll av Helgeån. ALcontrol AB. http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/SiteCollectionDocuments/sv/miljo-och-klimat/tillstandet-i-miljon/regionala-program/sotvatten/samordnad-recipientkontroll/Helgean2009.pdf

Svensk invandringshistoria

Namn Årtal Titel
Bengt Karlson 2008 Bearbetad lista över encelliga organismer i marin miljö. Listan följer Algaebase (http://www.algaebase.org) och har bearbetats av Bengt Karlson (SMHI).

Identifierare

Dyntaxa TaxonId: 237631

GUID: urn:lsid:dyntaxa.se:Taxon:237631

Svensk förekomst

Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Svensk invandringshistoria: Invandringshistoria osäker eller okänd
Rödlistekategori: -

Mer info om taxon

Utbredning inom Sverige

Inga uppgifter tillgängliga

Datakvalitet i Dyntaxa

Chart