Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer...    Ok, jag förstår (stäng)

Visa sekundära tillhörigheter = Secondary relation

Taxonomisk information

Ranglös: Acteonimorpha

Dyntaxa taxon-id 6034829
GUID urn:lsid:dyntaxa.se:Taxon:6034829
Taxonstatus Accepterat
Konceptdefinition This clade is named a "cohort" in Bouchet et al. 2017, and also "subterklass" by some systematists.
Kategori (rang) Ranglös
Vetenskapligt namn Acteonimorpha Dinapoli & Klussmann-Kolb, 2010
Trivialnamn -
Synonymer -
Delvisa synonymer (pro parte) -
Felanvändningar (auct.) -
Klassificering Rot Biota, Rike Animalia, Stam Mollusca, Klass Gastropoda, Underklass Heterobranchia, Infraklass Euthyneura
Svensk förekomst
Svensk invandringshistoria
Skapades 2018-06-18 (Maria Backlund)
Senast uppdaterad 2018-10-29 (Maria Backlund)

Rekommenderade namn

Vetenskapligt Acteonimorpha Dinapoli & Klussmann-Kolb, 2010

Svenskt

Andra språk

Information saknas

Synonymer

Information saknas

Delvisa synonymer (pro parte)

Information saknas

Felanvändningar (auct.)

Information saknas

Taxonomisk hierarki (klassificering)

Övriga tillhörigheter

Tidigare tillhörigheter

Information saknas

Närmast underliggande taxa

Antal underliggande taxa

Taxonkategori Totalt i Dyntaxa Påträffade i Sverige Bofasta i Sverige
Överfamilj 2 1 1
Familj 2 1 1
Släkte 1 1 1
Art 1 1 1

Referenser

Taxonomi

Namn Årtal Titel Användning
Bouchet, Rocroi, Hausdorf, Kaim, Kano, Nützel, Parkhaev, Schrödl & Strong, E 2017 Revised Classification, Nomenclator and Typification of Gastropod and Monoplacophoran Families Källa
MolluscaBase 2018 http://www.molluscabase.org Källa
Dinapoli, A & Klussman-Kolb, A 2010 The long way to diversity – Phylogeny and evolution of the Heterobranchia (Mollusca: Gastropoda) Källa

Identifierare

Dyntaxa taxon-id: 6034829

GUID: urn:lsid:dyntaxa.se:Taxon:6034829