Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer...    Ok, jag förstår (stäng)

Visa sekundära tillhörigheter = Secondary relation

Taxonomisk information

Kollektivtaxon: Geastrum minimum s. lat. - liten jordstjärna

Dyntaxa taxon-id 685
GUID urn:lsid:dyntaxa.se:Taxon:685
Taxonstatus Informellt accepterat som pragmatiskt taxon
Konceptdefinition Taxonet har bytt kategori från art till kollektivtaxon. Note (SM/2019): This taxon consists of what is now known as G. granulosum and G. marginatum. Zamora & al. (2015): "...considering that the name G. minimum has been largely applied to several species, that the protologue is not enough detailed to know which species was described by Schweinitz (1822), and that it is difficult to ascertain if the old specimen marked as ‘type’ in Kew is really a part of Schweinitz’s original material (Sunhede 1989), we prefer to avoid the use of that name, regarding it as nomen ambiguum and dubium until unambiguous original material of this taxon were found.".
Kategori (rang) Kollektivtaxon
Vetenskapligt namn Geastrum minimum s. lat.
Trivialnamn liten jordstjärna
Synonymer Geastrum minimum Schwein.; Geastrum granulosum Fuckel; Geastrum marginatum Vittad.
Delvisa synonymer (pro parte) -
Felanvändningar (auct.) -
Klassificering Rot Biota, Rike Fungi, Stam Basidiomycota, Understam Agaricomycotina, Klass Agaricomycetes, Underklass Phallomycetidae, Ordning Geastrales, Familj Geastraceae, Släkte Geastrum
Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Svensk invandringshistoria Spontan
Skapades 2004-03-10 (Oskar Kindvall)
Senast uppdaterad 2019-01-17 (Stephen Manktelow)

Rekommenderade namn

Vetenskapligt Geastrum minimum s. lat.

Svenskt liten jordstjärna

Andra språk

Information saknas

Synonymer

  • Vetenskapligt: Geastrum minimum Schwein.
  • Vetenskapligt: Geastrum granulosum Fuckel
  • Vetenskapligt: Geastrum marginatum Vittad.

Delvisa synonymer (pro parte)

Information saknas

Felanvändningar (auct.)

Information saknas

Taxonomisk hierarki (klassificering)

Övriga tillhörigheter

Information saknas

Tidigare tillhörigheter

Information saknas

Närmast underliggande taxa

Antal underliggande taxa

Information saknas

Referenser

Taxonomi

Namn Årtal Titel Användning
Gärdenfors (ed.) 2000 Rödlistade arter i Sverige 2000 Används i
Gärdenfors (ed.), U. 2005 Rödlistade arter i Sverige 2005 Används i
Gärdenfors (ed.) 2010 Rödlistade arter i Sverige 2010 Används i
Jeppson, M., Nilsson, R.H. & Larsson, E. 2013 European earthstars in Geastraceae (Geastrales, Phallomycetidae) – a systematic approach using morphology and molecular sequence data. Systematics and Biodiversity 11 (4): 437–465 Används i
Jeppson, M. 2013 Jordstjärnor - en bestämningsguide. Mykologiska publikationer 6, Sveriges mykologiska förening, Göteborg, pp. 228 Används i
Zamora, J.C., Calonge, F.D. & Martín, M.P. 2015 Integrative taxonomy reveals an unexpected diversity in Geastrum section Geastrum (Geastrales, Basidiomycota) Källa
Knudsen, H. & Vesterholt, J. 2012 Funga Nordica. Agaricoid, boletoid, clavarioid, cyphelloid and gastroid genera Används i
Ingelög, T. & al. (+ 4 authors) (eds.) 1993 Floravård i jordbrukslandskapet. Skyddsvärda växter. SBT-förlaget, Lund, pp. 559 Används i
Larsson, K.-H. 1997 Rödlistade svampar i Sverige - Artfakta. ArtDatabanken, SLU, pp. 547 Används i
Lundqvist, N. & Persson, O. 1987 Svenska svampnamn Används i
Ryman, S. & Holmåsen, I. 1992 Svampar - en fälthandbok Används i
Hallingbäck, T. 1994 Ekologisk katalog över storsvampar. Används i
Floravårdskommittén för svampar 1991 Kommenterad lista över hotade svampar i Sverige Används i
Nylén, Bo 2000 Svampar i Norden och Europa. Natur och Kultur/LTs Förlag Används i
Hansen, L. & Knudsen, H. 1997 Nordic Macromycetes: Heterobasidioid, aphyllophoroid and gastromycetoid basidiomycetes. Används i
Hallingbäck, T. & Aronsson, G. 1998 Ekologisk katalog över storsvampar och myxomyceter. Används i
Buczacki, S. 2012 Fungi Guide Används i
Andersson, U.-B. & Gunnarsson, T. 2016 SMF:s sandsvampsworkshop på norra Öland 13–16 oktober 2016 Källa

Svensk förekomst

Namn Årtal Titel
ArtDatabanken 2005 Redlist data stored in a MySQL database called RUDOLF.

Svensk invandringshistoria

Namn Årtal Titel
Tommy Knutsson 2006 Artfaktadatabasarbetet

Identifierare

Dyntaxa taxon-id: 685

GUID: urn:lsid:dyntaxa.se:Taxon:685

Svensk förekomst

Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Svensk invandringshistoria: Spontan
Rödlistekategori: Sårbar (VU)
Artfakta

Mer information

Utbredning inom Sverige

Datakvalitet i Dyntaxa

Chart

Diagrammet uppdateras normalt varje natt