Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer...    Ok, jag förstår (stäng)

Visa sekundära tillhörigheter = Secondary relation

Taxonomisk information

Art: Geastrum schmidelii - dvärgjordstjärna

Dyntaxa taxon-id 688
GUID urn:lsid:dyntaxa.se:Taxon:688
Taxonstatus Accepterat
Konceptdefinition
Kategori (rang) Art
Småart Nej
Vetenskapligt namn Geastrum schmidelii Vittad.
Trivialnamn dvärgjordstjärna
Synonymer Geastrum schmiedelii Vittad.
Delvisa synonymer (pro parte) -
Felanvändningar (auct.) Geastrum nanum
Klassificering Rot Biota, Rike Fungi, Stam Basidiomycota, Understam Agaricomycotina, Klass Agaricomycetes, Underklass Phallomycetidae, Ordning Geastrales, Familj Geastraceae, Släkte Geastrum
Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Svensk invandringshistoria Spontan
Skapades 2004-03-10 (Oskar Kindvall)
Senast uppdaterad 2019-01-17 (Stephen Manktelow)

Rekommenderade namn

Vetenskapligt Geastrum schmidelii Vittad.

Svenskt dvärgjordstjärna

Andra språk

  • Norskt (Bokmål): dvergjordstjerne
  • Danskt: Dværg-Stjernebold
  • Finskt: pikkumaatähti

Synonymer

  • Vetenskapligt: Geastrum schmiedelii Vittad. [Felstavat]
  • Svenskt: fårad jordstjärna

Delvisa synonymer (pro parte)

Information saknas

Felanvändningar (auct.)

  • Vetenskapligt: Geastrum nanum

Taxonomisk hierarki (klassificering)

Övriga tillhörigheter

Information saknas

Tidigare tillhörigheter

Information saknas

Närmast underliggande taxa

Information saknas

Antal underliggande taxa

Information saknas

Referenser

Taxonomi

Namn Årtal Titel Användning
Gärdenfors (ed.) 2000 Rödlistade arter i Sverige 2000 Används i
Gärdenfors (ed.) 2005 Rödlistade arter i Sverige 2005 Används i
Gärdenfors (ed.) 2010 Rödlistade arter i Sverige 2010 Används i
Hallingbäck, G. (red.) 2004 Ekologisk katalog över storsvampar och myxomyceter. Andra, reviderade och utökade upplagan. ArtDatabanken, Uppsala. 1998. Det infogade materialet togs från en excelfil med uppdaterade uppgifter 2004 (se www.slu.se/svampchecklista/index-svamp.htm) Används i
Knudsen, H. & Vesterholt, J. 2012 Funga Nordica. Agaricoid, boletoid, clavarioid, cyphelloid and gastroid genera Används i
Jeppson, M. 2013 Jordstjärnor - en bestämningsguide. Mykologiska publikationer 6, Sveriges mykologiska förening, Göteborg, pp. 228 Källa
Hallingbäck, T & Aronsson, G. 1998 Ekologisk katalog över storsvampar och myxomyceter Används i
Ryman, S. & Holmåsen, I. 1992 Svampar - en fälthandbok Används i
Nylén, Bo 2000 Svampar i Norden och Europa. Natur och Kultur/LTs Förlag Används i
Hansen, L. & Knudsen, H. 1997 Nordic Macromycetes: Heterobasidioid, aphyllophoroid and gastromycetoid basidiomycetes. Används i
Phillips, R. & Jacobsson, S. 1987 Norstedts stora svampbok Används i
Lange, J. & Lange, M. 1981 Svampflora Används i
Ingelög, T. & al. (+ 4 authors) (eds.) 1993 Floravård i jordbrukslandskapet. Skyddsvärda växter. SBT-förlaget, Lund, pp. 559 Används i

Svensk förekomst

Namn Årtal Titel
Jeppson, M. 2013 Jordstjärnor - en bestämningsguide. Mykologiska publikationer 6, Sveriges mykologiska förening, Göteborg, pp. 228

Svensk invandringshistoria

Namn Årtal Titel
Jeppson, M. 2013 Jordstjärnor - en bestämningsguide. Mykologiska publikationer 6, Sveriges mykologiska förening, Göteborg, pp. 228

Identifierare

Dyntaxa taxon-id: 688

GUID: urn:lsid:dyntaxa.se:Taxon:688

Svensk förekomst

Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Svensk invandringshistoria: Spontan
Rödlistekategori: Nära hotad (NT)
Artfakta

Mer information

Utbredning inom Sverige

Datakvalitet i Dyntaxa

Chart

Diagrammet uppdateras normalt varje natt