Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer...    Ok, jag förstår (stäng)

Visa sekundära tillhörigheter = Secondary relation

Taxonomisk information

Släkte: Chaetoporellus

Dyntaxa taxon-id 1000783
GUID urn:lsid:dyntaxa.se:Taxon:1000783
Taxonstatus Inte accepterat. Accepterat till 2013-01-16 (Oskar Kindvall)
Konceptdefinition Taxonet har slagits samman med ett annat taxon och har därmed ersatts av Hyphodontia [1001004].
Kategori (rang) Släkte
Vetenskapligt namn Chaetoporellus
Trivialnamn -
Synonymer -
Delvisa synonymer (pro parte) -
Felanvändningar (auct.) -
Klassificering
Svensk förekomst
Svensk invandringshistoria
Skapades 2004-03-10 (Oskar Kindvall)
Senast uppdaterad 2013-01-17 (Stephen Manktelow)

Rekommenderade namn

Vetenskapligt Chaetoporellus

Svenskt

Andra språk

Information saknas

Synonymer

Information saknas

Delvisa synonymer (pro parte)

Information saknas

Felanvändningar (auct.)

Information saknas

Taxonomisk hierarki (klassificering)

  • Släkte: Chaetoporellus

Information saknas

Övriga tillhörigheter

Information saknas

Tidigare tillhörigheter

Närmast underliggande taxa

Information saknas

Antal underliggande taxa

Information saknas

Referenser

Taxonomi

Namn Årtal Titel Användning
Hallingbäck, G. (red.) 2004 Ekologisk katalog över storsvampar och myxomyceter. Andra, reviderade och utökade upplagan. ArtDatabanken, Uppsala. 1998. Det infogade materialet togs från en excelfil med uppdaterade uppgifter 2004 (se www.slu.se/svampchecklista/index-svamp.htm) Källa

Identifierare

Dyntaxa taxon-id: 1000783

GUID: urn:lsid:dyntaxa.se:Taxon:1000783