Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer...    Ok, jag förstår (stäng)

Visa sekundära tillhörigheter = Secondary relation

Taxonomisk information

Släkte: Pycnoporellus - brandtickor

Dyntaxa taxon-id 1001262
GUID urn:lsid:dyntaxa.se:Taxon:1001262
Taxonstatus Accepterat
Konceptdefinition Pycnoporellus is part of Phaeolaceae (Fomitopsidales) in Nordic Macromycetes (1997). Han & al (2016) consider it belonging to the Antrodia clade, which effectively puts it in Fomitopsidaceae. Justo & al. (2017): "The genera Crustoderma Parmasto, Pycnoporellus Murrill, and Sarcoporia appear in our analysis in the same clade as Sparassis, but without strong support, and their placement in or out the Sparassidaceae needs to be confirmed in future studies.". We put it incertae sedis for the time being (2018)!
Kategori (rang) Släkte
Vetenskapligt namn Pycnoporellus Murrill
Trivialnamn brandtickor
Synonymer rusokäävät
Delvisa synonymer (pro parte) -
Felanvändningar (auct.) -
Klassificering Rot Biota, Rike Fungi, Stam Basidiomycota, Understam Agaricomycotina, Klass Agaricomycetes, Underklass Agaricomycetes, ordines incertae sedis, Ordning Polyporales, Familj Polyporales, genera incertae sedis
Svensk förekomst
Svensk invandringshistoria
Skapades 2004-03-10 (Oskar Kindvall)
Senast uppdaterad 2018-02-21 (Stephen Manktelow)

Rekommenderade namn

Vetenskapligt Pycnoporellus Murrill

Svenskt brandtickor

Andra språk

Information saknas

Synonymer

  • Finskt: rusokäävät

Delvisa synonymer (pro parte)

Information saknas

Felanvändningar (auct.)

Information saknas

Taxonomisk hierarki (klassificering)

Övriga tillhörigheter

Information saknas

Tidigare tillhörigheter

Information saknas

Närmast underliggande taxa

Antal underliggande taxa

Taxonkategori Totalt i Dyntaxa Påträffade i Sverige Bofasta i Sverige
Art 2 2 2

Referenser

Taxonomi

Namn Årtal Titel Användning
Hallingbäck, G. (red.) 2004 Ekologisk katalog över storsvampar och myxomyceter. Andra, reviderade och utökade upplagan. ArtDatabanken, Uppsala. 1998. Det infogade materialet togs från en excelfil med uppdaterade uppgifter 2004 (se www.slu.se/svampchecklista/index-svamp.htm) Källa
Hansen, L. & Knudsen, H. 1997 Nordic Macromycetes: Heterobasidioid, aphyllophoroid and gastromycetoid basidiomycetes. Används i
Hallingbäck, T & Aronsson, G. 1998 Ekologisk katalog över storsvampar och myxomyceter Används i
Lundqvist, N. & Persson, O. 1987 Svenska svampnamn Används i
Ryvarden, L. & Melo, I. 2014 Poroid fungi of Europe Används i
Han, M.-L. & al. (+ 6 authors) 2016 Taxonomy and phylogeny of the brown-rot fungi: Fomitopsis and its related genera. Fungal Diversity 80: 343-373 Källa
Justo, A. & al. (+ 10 authors) 2017 A revised family-level classification of the Polyporales (Basidiomycota). Fungal Biology 121: 798-824 Används i
Ryvarden, L. & Melo, I. 2017 Poroid fungi of Europe. Synopsis Fungorum 37 Används i
Niemelä, T. 2016 Suomen käävät. Norrlinia 31, Helsinki, 2016, pp. 430 Används i
Jaederfeldt, K. 2003 Tickboken. Sveriges mykologiska förening, pp. 325 Används i
Ryvarden, L. 1978 The Polyporaceae of North Europe. Vol. 2: Inonotus - Tyromyces. Fungiflora, Oslo Används i

Identifierare

Dyntaxa taxon-id: 1001262

GUID: urn:lsid:dyntaxa.se:Taxon:1001262