Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer...    Ok, jag förstår (stäng)

Visa sekundära tillhörigheter = Secondary relation

Taxonomisk information

Art: Phlebia cremeoalutacea - strävt vaxskinn

Dyntaxa taxon-id 1211
GUID urn:lsid:dyntaxa.se:Taxon:1211
Taxonstatus Accepterat
Konceptdefinition Larsson (2009) synonymized Ph. cremeoalutacea with Ph. unica (an American species). However there does not seem to be anything published that corroborates the connection between the species. Larsson, in litt. (2017): "Jag har letat lite grand men inte kunnat hitta en litteraturreferens. Ginns pekade på problemet 1984 när han gjorde kombinationen Phlebia unica men han tog alltså inte själv ställning. Jag har troligen fått informationen från Hjortstam och möjligen finns det typmaterial i Göteborg. Arten i fråga är ingen Phlebia så den kommer att få byta namn en dag. Kanske ska man därför undvika namnändring just nu. Å andra sidan hade det ju varit bra med gemensam namnpolitik i Norden."
Kategori (rang) Art
Småart Nej
Vetenskapligt namn Phlebia cremeoalutacea (Parmasto) K.H.Larss. & Hjortstam
Trivialnamn strävt vaxskinn
Synonymer Metulodontia cremeoalutacea Parmasto; Hyphoderma cremeoalutaceum (Parmasto) Jülich; Phlebia cremeo-alutacea (Parmasto) K.H.Larss. & Hjortstam; Metulodontia cremeo-alutacea Parmasto
Delvisa synonymer (pro parte) -
Felanvändningar (auct.) Phlebia unica
Klassificering Rot Biota, Rike Fungi, Stam Basidiomycota, Understam Agaricomycotina, Klass Agaricomycetes, Underklass Agaricomycetes, ordines incertae sedis, Ordning Polyporales, Familj Meruliaceae, Släkte Phlebia
Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Svensk invandringshistoria Spontan
Skapades 2004-03-10 (Oskar Kindvall)
Senast uppdaterad 2019-01-09 (Stephen Manktelow)

Rekommenderade namn

Vetenskapligt Phlebia cremeoalutacea (Parmasto) K.H.Larss. & Hjortstam

Svenskt strävt vaxskinn

Andra språk

Information saknas

Synonymer

  • Vetenskapligt: Metulodontia cremeoalutacea Parmasto* [Homotypisk]
  • Vetenskapligt: Hyphoderma cremeoalutaceum (Parmasto) Jülich
  • Vetenskapligt: Phlebia cremeo-alutacea (Parmasto) K.H.Larss. & Hjortstam [Felstavat]
  • Vetenskapligt: Metulodontia cremeo-alutacea Parmasto [Felstavat]

Delvisa synonymer (pro parte)

Information saknas

Felanvändningar (auct.)

  • Vetenskapligt: Phlebia unica

Taxonomisk hierarki (klassificering)

Övriga tillhörigheter

Information saknas

Tidigare tillhörigheter

Information saknas

Närmast underliggande taxa

Information saknas

Antal underliggande taxa

Information saknas

Referenser

Taxonomi

Namn Årtal Titel Användning
Gärdenfors (ed.) 2000 Rödlistade arter i Sverige 2000 Används i
Gärdenfors (ed.) 2005 Rödlistade arter i Sverige 2005 Används i
Gärdenfors (ed.) 2010 Rödlistade arter i Sverige 2010 Används i
Hallingbäck, G. (red.) 2004 Ekologisk katalog över storsvampar och myxomyceter. Andra, reviderade och utökade upplagan. ArtDatabanken, Uppsala. 1998. Det infogade materialet togs från en excelfil med uppdaterade uppgifter 2004 (se www.slu.se/svampchecklista/index-svamp.htm) Används i
Larsson 2017 Mail angående Phlebia unica vs. Phlebia cremeoalutacea. 2017-03-29 Källa
Hansen, L. & Knudsen, H. 1997 Nordic Macromycetes: Heterobasidioid, aphyllophoroid and gastromycetoid basidiomycetes. Används i
Eriksson, J., Hjortstam, K. & Ryvarden, L. 1981 The Corticiaceae of North Europe, volume 6. Phlebia - Sarcodontia. Fungiflora, Oslo, 1051-1276 Källa
Kunttu, P. & al.(+ 3 authors) 2009 Phlebia cremeoalutacea new to Finland and new records of rare corticioid fungi (Basidiomycota). Karstenia 49: 69-71 Används i

Svensk förekomst

Namn Årtal Titel
Eriksson, J., Hjortstam, K. & Ryvarden, L. 1981 The Corticiaceae of North Europe, volume 6. Phlebia - Sarcodontia. Fungiflora, Oslo, 1051-1276

Svensk invandringshistoria

Namn Årtal Titel
Eriksson, J., Hjortstam, K. & Ryvarden, L. 1981 The Corticiaceae of North Europe, volume 6. Phlebia - Sarcodontia. Fungiflora, Oslo, 1051-1276

Identifierare

Dyntaxa taxon-id: 1211

GUID: urn:lsid:dyntaxa.se:Taxon:1211

Svensk förekomst

Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Svensk invandringshistoria: Spontan
Rödlistekategori: Nära hotad (NT)
Artfakta

Mer information

Utbredning inom Sverige

Datakvalitet i Dyntaxa

Chart

Diagrammet uppdateras normalt varje natt