Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer...    Ok, jag förstår (stäng)

Visa sekundära tillhörigheter = Secondary relation

Taxonomisk information

Art: Hyphoderma griseoflavescens - lundvaxskinn

Dyntaxa taxon-id 1216
GUID urn:lsid:dyntaxa.se:Taxon:1216
Taxonstatus Accepterat
Konceptdefinition Corticium pallidocremeum Litsch. described from Sweden. Larsson (2007) puts Phlebia griseoflavescens in Fomitopsidaceae, without combining it into any genus inside that family. He (2009) then includes it in Hyphoderma. Are there any phylogenetic evidence for this?
Kategori (rang) Art
Småart Nej
Vetenskapligt namn Hyphoderma griseoflavescens (Litsch.) Jülich
Trivialnamn lundvaxskinn
Synonymer Phlebia griseoflavescens (Litsch.) J.Erikss. & Hjortstam; Corticium griseoflavescens Litsch.; Corticium pallidocremeum Litsch.; Phlebia pallidocremea (Litsch.) Parmasto
Delvisa synonymer (pro parte) -
Felanvändningar (auct.) -
Klassificering Rot Biota, Rike Fungi, Stam Basidiomycota, Understam Agaricomycotina, Klass Agaricomycetes, Underklass Agaricomycetes, ordines incertae sedis, Ordning Polyporales, Familj Hyphodermataceae, Släkte Hyphoderma
Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Svensk invandringshistoria Spontan
Skapades 2004-03-10 (Oskar Kindvall)
Senast uppdaterad 2018-02-08 (Stephen Manktelow)

Rekommenderade namn

Vetenskapligt Hyphoderma griseoflavescens (Litsch.) Jülich

Svenskt lundvaxskinn

Andra språk

Information saknas

Synonymer

  • Vetenskapligt: Phlebia griseoflavescens (Litsch.) J.Erikss. & Hjortstam [Homotypisk]
  • Vetenskapligt: Corticium griseoflavescens Litsch.* [Homotypisk]
  • Vetenskapligt: Corticium pallidocremeum Litsch.* [Heterotypisk]
  • Vetenskapligt: Phlebia pallidocremea (Litsch.) Parmasto [Heterotypisk]

Delvisa synonymer (pro parte)

Information saknas

Felanvändningar (auct.)

Information saknas

Taxonomisk hierarki (klassificering)

Övriga tillhörigheter

Information saknas

Tidigare tillhörigheter

  • Släkte: Phlebia (vaxskinn) fram till 2009-12-13

Närmast underliggande taxa

Information saknas

Antal underliggande taxa

Information saknas

Referenser

Taxonomi

Namn Årtal Titel Användning
Gärdenfors (ed.) 2000 Rödlistade arter i Sverige 2000 Används i
Hallingbäck, T & Aronsson, G. 1998 Ekologisk katalog över storsvampar och myxomyceter Används i
Larsson, K.-H. 2009 Svenska skinnsvampar. Excelfil, maj 2009. Används i
Hansen, L. & Knudsen, H. 1997 Nordic Macromycetes: Heterobasidioid, aphyllophoroid and gastromycetoid basidiomycetes. Används i
Eriksson, J., Hjortstam, K. & Ryvarden, L. 1981 The Corticiaceae of North Europe, volume 6. Phlebia - Sarcodontia. Fungiflora, Oslo, 1051-1276 Källa
Larsson, K.-H. 2007 Rethinking the classification of corticioid fungi. Mycological Research 111: 1040-1063 Används i

Svensk förekomst

Namn Årtal Titel
ArtDatabanken 2005 Redlist data stored in a MySQL database called RUDOLF.

Svensk invandringshistoria

Namn Årtal Titel
Aronsson, M 2013 Nya taxa i Artportalen - taxa bestämda av experter men ännu ej publicerade eller införda i någon herbariedatabas

Identifierare

Dyntaxa taxon-id: 1216

GUID: urn:lsid:dyntaxa.se:Taxon:1216

Svensk förekomst

Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Svensk invandringshistoria: Spontan
Rödlistekategori: Ej bedömd (NE)

Mer information

Utbredning inom Sverige

Inga uppgifter tillgängliga

Datakvalitet i Dyntaxa

Chart

Diagrammet uppdateras normalt varje natt