Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer...    Ok, jag förstår (stäng)

Visa sekundära tillhörigheter = Secondary relation

Taxonomisk information

Art: Phlebia lindtneri - strandgröppa

Dyntaxa taxon-id 1217
GUID urn:lsid:dyntaxa.se:Taxon:1217
Taxonstatus Accepterat
Konceptdefinition Some modern authors (e.g. Moreno & al. (2011), Taxonomic and phylogenetic revision of three rare irpicoid species within the Meruliaceae) merge this species with Phlebia tremelloidea (Bres.) Parmasto, which would have priority. This has not yet been adopted by Nordic authors
Kategori (rang) Art
Småart Nej
Vetenskapligt namn Phlebia lindtneri (Pilát) Parmasto
Trivialnamn strandgröppa
Synonymer Peniophora lindtneri Pilát; Hohenbuehelia lindtneri (Pilát) Spirin; Phlebia lindtneri (Pilát) Parmasto in Å. Strid
Delvisa synonymer (pro parte) -
Felanvändningar (auct.) Phlebia tremelloidea
Klassificering Rot Biota, Rike Fungi, Stam Basidiomycota, Understam Agaricomycotina, Klass Agaricomycetes, Underklass Agaricomycetes, ordines incertae sedis, Ordning Polyporales, Familj Meruliaceae, Släkte Phlebia
Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Svensk invandringshistoria Spontan
Skapades 2004-03-10 (Oskar Kindvall)
Senast uppdaterad 2019-01-09 (Stephen Manktelow)

Rekommenderade namn

Vetenskapligt Phlebia lindtneri (Pilát) Parmasto

Svenskt strandgröppa

Andra språk

Information saknas

Synonymer

  • Vetenskapligt: Peniophora lindtneri Pilát* [Homotypisk]
  • Vetenskapligt: Hohenbuehelia lindtneri (Pilát) Spirin [Homotypisk]
  • Vetenskapligt: Phlebia lindtneri (Pilát) Parmasto in Å. Strid [Felaktigt citerat]

Delvisa synonymer (pro parte)

Information saknas

Felanvändningar (auct.)

  • Vetenskapligt: Phlebia tremelloidea

Taxonomisk hierarki (klassificering)

Övriga tillhörigheter

Information saknas

Tidigare tillhörigheter

Information saknas

Närmast underliggande taxa

Information saknas

Antal underliggande taxa

Information saknas

Referenser

Taxonomi

Namn Årtal Titel Användning
Gärdenfors (ed.) 2000 Rödlistade arter i Sverige 2000 Används i
Gärdenfors (ed.) 2005 Rödlistade arter i Sverige 2005 Används i
Gärdenfors (ed.) 2010 Rödlistade arter i Sverige 2010 Används i
Larsson, K.-H. 2009 Svenska skinnsvampar. Excelfil, maj 2009. Används i
Hansen, L. & Knudsen, H. 1997 Nordic Macromycetes: Heterobasidioid, aphyllophoroid and gastromycetoid basidiomycetes. Används i
Hallingbäck, T & Aronsson, G. 1998 Ekologisk katalog över storsvampar och myxomyceter Används i
Eriksson, J., Hjortstam, K. & Ryvarden, L. 1981 The Corticiaceae of North Europe, volume 6. Phlebia - Sarcodontia. Fungiflora, Oslo, 1051-1276 Källa
Kotiranta, H., Saarenkoska, R. & Kytövuori, I. 2009 Aphyllophoroid fungi of Finland. A check-list with ecology, distribution and threat categories. Botanical Museum, Finnish Museum of Natural History, University of Helsinki Används i
Kunttu, P. & al. (+ 4 authors) 2011 Additions to the Finnish aphyllophoroid fungi. Folia Cryptog. Estonica, Fasc. 48: 25-30 Används i

Svensk förekomst

Namn Årtal Titel
Eriksson, J., Hjortstam, K. & Ryvarden, L. 1981 The Corticiaceae of North Europe, volume 6. Phlebia - Sarcodontia. Fungiflora, Oslo, 1051-1276

Svensk invandringshistoria

Namn Årtal Titel
Eriksson, J., Hjortstam, K. & Ryvarden, L. 1981 The Corticiaceae of North Europe, volume 6. Phlebia - Sarcodontia. Fungiflora, Oslo, 1051-1276

Identifierare

Dyntaxa taxon-id: 1217

GUID: urn:lsid:dyntaxa.se:Taxon:1217

Svensk förekomst

Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Svensk invandringshistoria: Spontan
Rödlistekategori: Sårbar (VU)
Artfakta

Mer information

Utbredning inom Sverige

Datakvalitet i Dyntaxa

Chart

Diagrammet uppdateras normalt varje natt