Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer...    Ok, jag förstår (stäng)

Visa sekundära tillhörigheter = Secondary relation

Taxonomisk information

Kollektivtaxon: Sarcodon glaucopus s. lat. - blåfotad taggsvamp

Dyntaxa taxon-id 1437
GUID urn:lsid:dyntaxa.se:Taxon:1437
Taxonstatus Informellt accepterat som pragmatiskt taxon
Konceptdefinition Taxonet har bytt kategori från art till kollektivtaxon. This is S. glaucopus in its wide sense (s. lat.), i.e. including what Nitare & Högberg (2013) calls S. glaucopus s. str. and S. "pseudoglaucopus". Detta är blåfotad taggsvamp i sin vida bemärkelse, dvs. inkluderande vad Nitare & Högberg (2013) kallar pricktaggsvamp och ruttaggsvamp.
Kategori (rang) Kollektivtaxon
Vetenskapligt namn Sarcodon glaucopus s. lat.
Trivialnamn blåfotad taggsvamp
Synonymer -
Delvisa synonymer (pro parte) -
Felanvändningar (auct.) -
Klassificering Rot Biota, Rike Fungi, Stam Basidiomycota, Understam Agaricomycotina, Klass Agaricomycetes, Underklass Agaricomycetes, ordines incertae sedis, Ordning Thelephorales, Familj Bankeraceae, Släkte Sarcodon
Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Svensk invandringshistoria Spontan
Skapades 2004-03-10 (Oskar Kindvall)
Senast uppdaterad 2016-10-28 (Stephen Manktelow)

Rekommenderade namn

Vetenskapligt Sarcodon glaucopus s. lat.

Svenskt blåfotad taggsvamp

Andra språk

Information saknas

Synonymer

Information saknas

Delvisa synonymer (pro parte)

Information saknas

Felanvändningar (auct.)

Information saknas

Taxonomisk hierarki (klassificering)

Övriga tillhörigheter

Information saknas

Tidigare tillhörigheter

Information saknas

Närmast underliggande taxa

Antal underliggande taxa

Information saknas

Referenser

Taxonomi

Namn Årtal Titel Användning
Gärdenfors (ed.) 2000 Rödlistade arter i Sverige 2000 Används i
Gärdenfors (ed.) 2005 Rödlistade arter i Sverige 2005 Används i
Gärdenfors (ed.) 2010 Rödlistade arter i Sverige 2010 Används i
Hallingbäck, G. (red.) 2004 Ekologisk katalog över storsvampar och myxomyceter. Andra, reviderade och utökade upplagan. ArtDatabanken, Uppsala. 1998. Det infogade materialet togs från en excelfil med uppdaterade uppgifter 2004 (se www.slu.se/svampchecklista/index-svamp.htm) Används i
Hansen, L. & Knudsen, H. 1997 Nordic Macromycetes: Heterobasidioid, aphyllophoroid and gastromycetoid basidiomycetes. Används i
Nylén, Bo 2000 Svampar i Norden och Europa. Natur och Kultur/LTs Förlag Källa
Ryman, S. & Holmåsen, I. 1992 Svampar - en fälthandbok Används i
Strid, Å. 1985 Svenska taggsvampar. VI. Släktet Sarcodon. Jordstjärnan 6 (1): 5-10 Används i

Svensk förekomst

Namn Årtal Titel
Hallingbäck, G. (red.) 2004 Ekologisk katalog över storsvampar och myxomyceter. Andra, reviderade och utökade upplagan. ArtDatabanken, Uppsala. 1998. Det infogade materialet togs från en excelfil med uppdaterade uppgifter 2004 (se www.slu.se/svampchecklista/index-svamp.htm)

Svensk invandringshistoria

Namn Årtal Titel
Tommy Knutsson 2006 Artfaktadatabasarbetet

Identifierare

Dyntaxa taxon-id: 1437

GUID: urn:lsid:dyntaxa.se:Taxon:1437

Svensk förekomst

Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Svensk invandringshistoria: Spontan
Rödlistekategori: Ej tillämplig (NA)

Mer information

Utbredning inom Sverige

Inga uppgifter tillgängliga

Datakvalitet i Dyntaxa

Chart

Diagrammet uppdateras normalt varje natt