Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer...    Ok, jag förstår (stäng)

Visa sekundära tillhörigheter = Secondary relation

Taxonomisk information

Familj: Cronartiaceae

Dyntaxa taxon-id 2002548
GUID urn:lsid:dyntaxa.se:Taxon:2002548
Taxonstatus Inte accepterat. Accepterat till 2016-08-31 (Oskar Kindvall)
Konceptdefinition Detta taxon har slagits samman med Pucciniastraceae [2002552] har därmed ersatts av ett nytt taxon, Coleosporiaceae [2002547] (familj). Taxonet är alltså inte längre accepterat.
Kategori (rang) Familj
Vetenskapligt namn Cronartiaceae Dietel
Trivialnamn -
Synonymer Cronartaceae
Delvisa synonymer (pro parte) -
Felanvändningar (auct.) -
Klassificering
Svensk förekomst
Svensk invandringshistoria
Skapades 2004-01-20 (Oskar Kindvall)
Senast uppdaterad 2016-09-05 (Stephen Manktelow)

Rekommenderade namn

Vetenskapligt Cronartiaceae Dietel

Svenskt

Andra språk

Information saknas

Synonymer

  • Vetenskapligt: Cronartaceae

Delvisa synonymer (pro parte)

Information saknas

Felanvändningar (auct.)

Information saknas

Taxonomisk hierarki (klassificering)

  • Familj: Cronartiaceae

Information saknas

Övriga tillhörigheter

Information saknas

Tidigare tillhörigheter

Information saknas

Närmast underliggande taxa

Information saknas

Antal underliggande taxa

Information saknas

Referenser

Taxonomi

Namn Årtal Titel Användning
Gärdenfors, Ulf, Hall, R., Hallingbäck, T., Hansson, H.G. & Hedström, L. 2003 Djur, svampar och växter i Sverige 2003. Förteckning över antal arter per familj. ArtDatabanken Rapporterar 5, ArtDatabanken, Uppsala. (reviderad excelfil med svenska växtfamiljer). Källa
Index Fungorum 2013 http://www.indexfungorum.org/ Källa
V. Robert, G. Stegehuis and J. Stalpers 2013 The MycoBank engine and related databases. http://www.mycobank.org Källa

Identifierare

Dyntaxa taxon-id: 2002548

GUID: urn:lsid:dyntaxa.se:Taxon:2002548