Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer...    Ok, jag förstår (stäng)

Visa sekundära tillhörigheter = Secondary relation

Taxonomisk information

Art: Salvelinus umbla - storröding

Dyntaxa taxon-id 232225
GUID urn:lsid:dyntaxa.se:Taxon:232225
Taxonstatus Inte accepterat. Accepterat till 2017-06-13 (Oskar Kindvall)
Konceptdefinition Taxonet har slagits samman med ett annat taxon och har därmed ersatts av Salvelinus alpinus [206231].
Kategori (rang) Art
Småart Nej
Vetenskapligt namn Salvelinus umbla (Linnaeus, 1758)
Trivialnamn storröding
Synonymer -
Delvisa synonymer (pro parte) -
Felanvändningar (auct.) -
Klassificering
Svensk förekomst
Svensk invandringshistoria
Skapades 2004-03-17 (Oskar Kindvall)
Senast uppdaterad 2017-06-15 (Anna Lejfelt-Sahlén)

Rekommenderade namn

Vetenskapligt Salvelinus umbla (Linnaeus, 1758)

Svenskt storröding

Andra språk

Information saknas

Synonymer

Information saknas

Delvisa synonymer (pro parte)

Information saknas

Felanvändningar (auct.)

Information saknas

Taxonomisk hierarki (klassificering)

  • Art: Salvelinus umbla (storröding)

Information saknas

Övriga tillhörigheter

Information saknas

Tidigare tillhörigheter

Närmast underliggande taxa

Information saknas

Antal underliggande taxa

Information saknas

Referenser

Taxonomi

Namn Årtal Titel Användning
Gärdenfors, Ulf (ed.) 2010 Rödlistade arter i Sverige 2010. Artdatabanken, SLU, Uppsala Används i
Kullander, O, Nyman, Jilg & Delling 2012 Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Ryggsträngsdjur: Strålfeniga fiskar. Chordata: Actinopterygii. Källa

Identifierare

Dyntaxa taxon-id: 232225

GUID: urn:lsid:dyntaxa.se:Taxon:232225