Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer...    Ok, jag förstår (stäng)

Visa sekundära tillhörigheter = Secondary relation

Taxonomisk information

Ordning: Spirurida

Dyntaxa taxon-id 3000093
GUID urn:lsid:dyntaxa.se:Taxon:3000093
Taxonstatus Accepterat
Konceptdefinition WoRMS (2018) no longer acknowledge the order Spirurida. Instead they have degrade it to infraorder Spiruromorpha De Ley & Blaxter, 2002 - placing it in suborder Spirurina, order Rhabditida.
Kategori (rang) Ordning
Vetenskapligt namn Spirurida Chitwood, 1933
Trivialnamn -
Synonymer -
Delvisa synonymer (pro parte) -
Felanvändningar (auct.) -
Klassificering Rot Biota, Rike Animalia, Stam Nematoda, Klass Chromadorea
Svensk förekomst
Svensk invandringshistoria
Skapades 2004-01-20 (Oskar Kindvall)
Senast uppdaterad 2018-10-16 (Anna Lejfelt-Sahlén)

Rekommenderade namn

Vetenskapligt Spirurida Chitwood, 1933

Svenskt

Andra språk

Information saknas

Synonymer

Information saknas

Delvisa synonymer (pro parte)

Information saknas

Felanvändningar (auct.)

Information saknas

Taxonomisk hierarki (klassificering)

Övriga tillhörigheter

Tidigare tillhörigheter

Information saknas

Närmast underliggande taxa

Antal underliggande taxa

Taxonkategori Totalt i Dyntaxa Påträffade i Sverige Bofasta i Sverige
Familj 11 8 8
Släkte 21 16 16
Art 26 26 26

Referenser

Taxonomi

Namn Årtal Titel Användning
Gärdenfors, Ulf, Hall, Ragnar, Hallingbäck, Tomas, Hansson, Hans G. & Hedström, Lars 2003 Djur, svampar och växter i Sverige 2003. Förteckning över antal arter per familj. ArtDatabanken Rapporterar 5, ArtDatabanken, Uppsala. (reviderad excelfil med svenska djurfamiljer). Källa
WoRMS 2016 Accessed through World Register of Marine Species at http://www.marinespecies.org/ Källa
WoRMS 2018 Accessed through World Register of Marine Species at http://www.marinespecies.org/ Källa

Identifierare

Dyntaxa taxon-id: 3000093

GUID: urn:lsid:dyntaxa.se:Taxon:3000093