Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer...    Ok, jag förstår (stäng)

Visa sekundära tillhörigheter = Secondary relation

Taxonomisk information

Art: Ramaria botrytis - druvfingersvamp

Dyntaxa taxon-id 5734
GUID urn:lsid:dyntaxa.se:Taxon:5734
Taxonstatus Accepterat
Konceptdefinition Several collections from Sweden of Ramaria botrytis s. str. cited in Bendiksen & al. (2015), e.g.: GB (GB-0144580), as Ramaria. Dalsland, Mellerud, Skållerud, Snäcke SV, obj 13, norra delen, (1308648 / 6527234). Örtrik barrskog, under ek, hassel, gran och tall. 2014-9-17, Carlsson, Rolf-Göran & Johansson, Kurt-Anders & Stridvall, Anita, RGC 14-074. Note (SM/2017): Alla kända svenska fynd ska tolkas i vid bemärkelse (s.lat.). Innefattar idag R. rubrievanescens och R. rubripermanens som har okänd förekomst i landet. Note (SM/2019): R. rubrievanescens and R. rubripermanens have not been found in the Nordic countries. They have tentatively been called R. 'rubripermanens sensu Christan (2008)' and R. 'botrytis coniferous' in Bendiksen & al. (2015).
Kategori (rang) Art
Småart Nej
Vetenskapligt namn Ramaria botrytis (Pers.:Fr.) Bourdot
Trivialnamn druvfingersvamp
Synonymer Clavaria botrytis Pers.:Fr.; Ramaria pseudobotrytis M.P.Christ.; Ramaria botrytis (Pers.:Fr.) Ricken; Ramaria pseudobotrys M.P.Christ.
Delvisa synonymer (pro parte) -
Felanvändningar (auct.) Ramaria rubripermanens; Ramaria rubrievanescens
Klassificering Rot Biota, Rike Fungi, Stam Basidiomycota, Understam Agaricomycotina, Klass Agaricomycetes, Underklass Phallomycetidae, Ordning Gomphales, Familj Ramariaceae, Släkte Ramaria
Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Svensk invandringshistoria Spontan
Skapades 2004-03-10 (Oskar Kindvall)
Senast uppdaterad 2019-03-29 (Maria Backlund)

Rekommenderade namn

Vetenskapligt Ramaria botrytis (Pers.:Fr.) Bourdot

Svenskt druvfingersvamp

Andra språk

  • Engelskt: Rosso Coral

Synonymer

  • Vetenskapligt: Clavaria botrytis Pers.:Fr.*
  • Vetenskapligt: Ramaria pseudobotrytis M.P.Christ. [Heterotypisk]
  • Vetenskapligt: Ramaria botrytis (Pers.:Fr.) Ricken [Felaktigt citerat]
  • Vetenskapligt: Ramaria pseudobotrys M.P.Christ. [Felstavat]

Delvisa synonymer (pro parte)

Information saknas

Felanvändningar (auct.)

  • Vetenskapligt: Ramaria rubripermanens
  • Vetenskapligt: Ramaria rubrievanescens

Taxonomisk hierarki (klassificering)

Övriga tillhörigheter

Information saknas

Tidigare tillhörigheter

Information saknas

Närmast underliggande taxa

Information saknas

Antal underliggande taxa

Information saknas

Referenser

Taxonomi

Namn Årtal Titel Användning
Gärdenfors (ed.), U. 2005 Rödlistade arter i Sverige 2005 Används i
Gärdenfors (ed.) 2010 Rödlistade arter i Sverige 2010 Används i
Almquist, E. (ed.) 1961 Krok - Almquist. Svensk flora II. Kryptogamer utom ormbunksväxter. Sjunde upplagan. Albert Bonniers förlag, Stockholm, pp. 390 Används i
Hansen, L. & Knudsen, H. 1997 Nordic Macromycetes: Heterobasidioid, aphyllophoroid and gastromycetoid basidiomycetes. Används i
Nylén, Bo 2000 Svampar i Norden och Europa. Natur och Kultur/LTs Förlag Används i
Hallingbäck, T. & Aronsson, G. 1998 Ekologisk katalog över storsvampar och myxomyceter. Används i
Ryman, S. & Holmåsen, I. 1992 Svampar - en fälthandbok Används i
Ursing, B. 1976 Svenska växter i text och bild. Kryptogamer. Norstedts, Stockholm, pp. 530 Används i
Nitare, Johan 2012 Artfaktablad - Ramaria botrytis. ArtDatabanken. Online: http://www.artfakta.se/artfaktablad/Ramaria_Botrytis_5734.pdf Används i
Bendiksen, K., Kytövuori, I., Toivonen, M., Bendiksen, E. & Brandrud, T.E. 2015 Ectomycorrhizal Ramaria species in nutrient-poor Fennoscandian conifer forests including a note on the Ramaria botrytis complex Källa
Hallingbäck, T. 1994 Ekologisk katalog över storsvampar. Används i
Buczacki, S. 2012 Fungi Guide Används i
Phillips, R. & Jacobsson, S. 1987 Norstedts stora svampbok Används i
Bon, M. 1994 Svampar. En fälthandbok Används i

Svensk förekomst

Namn Årtal Titel
Hansen, L. & Knudsen, H. 1997 Nordic Macromycetes: Heterobasidioid, aphyllophoroid and gastromycetoid basidiomycetes.

Svensk invandringshistoria

Namn Årtal Titel
Hansen, L. & Knudsen, H. 1997 Nordic Macromycetes: Heterobasidioid, aphyllophoroid and gastromycetoid basidiomycetes.

Identifierare

Dyntaxa taxon-id: 5734

GUID: urn:lsid:dyntaxa.se:Taxon:5734

Svensk förekomst

Svensk förekomst: Bofast och reproducerande
Svensk invandringshistoria: Spontan
Rödlistekategori: Nära hotad (NT)
Artfakta

Mer information

Utbredning inom Sverige

Datakvalitet i Dyntaxa

Chart

Diagrammet uppdateras normalt varje natt